Marketingová agentura

Marketingová agentura Direction

Prodej časopisu "Nový prostor"

Náš dokument o prodeji časopisu nový prostor. Když jsme se jednoho dne zamysleli nad tím, jak těžký musí být prodej pro lidi, kteří si tento obor nevybrali dobrovolně, už nebylo cesty zpět a dokument o prodeji Nového prostoru vzniknout prostě musel.
"Stalo se vám někdy, že jste nezaplatili včas složenku, nájem, nebo jste dostali třeba pokutu? Mně ano. A upřímně? Vážně mi nikdy nedošlo, jak může takovéto zdánlivě malé škobrtnutí při určité shodě náhod změnit člověku celý život. Došlo mi to až teď díky tomu, že jsem měl šanci v rámci naší kampaně vyslechnout příběhy prodejců Nového prostoru. Příběhy, ve kterých se často opakují slova: ztráta zaměstnání, úmrtí partnera, dluhy, rozvod, nemoc, malý důchod...zkrátka slova, která všichni známe a myslíme si, že my ten jejich pravý význam na vlastní kůži nikdy nezažijeme. Hlavní důvod, proč jsme se rozhodli pomoct prodejcům Nového prostoru, je ten, že v agentuře Direction všichni pocházíme z prostředí obchodu a sami dobře víme, jak těžké je čelit v prodeji odmítnutí. Když jsme se jednoho dne zamysleli nad tím, o co těžší to musí být pro lidi, kteří si tento obor nevybrali dobrovolně, už nebylo cesty zpět a dokument o prodeji Nového prostoru vzniknout prostě musel."

František Školník

Majitel agentury Direction
Chtěli bychom poděkovat za účast v tvorbě filmu:
filmovému štábu Jindřicha Voseckého
podnikateli Janu Laiblovi
rádiu ExpresFM
nadačnímu fondu Bez domova
Pomáháme preventivně osobám, které se mohou dostat do nepříznivé sociální situace nebo se v ní již ocitli.

Dáváme možnost výdělku všem, kteří pracovat chtějí a mohou, ale jinde příležitost nenašli. Realizujeme sociálně prospěšné projekty.
V naší každodenní práci v Novém Prostoru narážíme na bariéry a limity různých druhů. Jednak na bariéry a předsudky společnosti. Všichni známe tvrzení, že všichni bezdomovci jsou stejní, nechtějí pracovat, chtějí jen své krabicové víno. Dále narážíme na bariéry ve smyslu zákonů a nařízení. Víte, kolik lidí bylo uvrženo do dluhové pasti díky neregulovaným nebankovním půjčkám? To číslo je až neuvěřitelné: 834.000 lidí. Těžko se pak takovému člověku hledá zaměstnání, když sám nemá motivaci vydělané peníze platit exekutorovi. V neposlední řadě narážíme na bariéry a limity naše vlastní. Hlavně v učení a předávání prodejních zkušeností našim prodejcům, jak časopis Nový Prostor lépe čtenáři nabídnout, prodat a vydělat si tak více peněz. Ne všichni jsou totiž rození obchodníci. Chce to hodně odvahy a za to naše prodejce obdivuji.

Bourání bariér a překonání limitů

Tu první bariéru bourají naši poctiví prodejci, kteří stojí na svých prodejních místech a ukazují, že i když je člověk aktuálně bez domova, umí za práci vzít. Ty druhé bariéry už také pomalu začínají padat, stát pomalu, ale jistě upravuje legislativu a vytlačuje tyto firmy za naše hranice. Naše limitované schopnosti se snažíme překonat naším společným projektem s firmou Direction. František Školník s naší paní prodejkyní Alenou a s panem Janem Laiblem tvoří ucelený tréninkový program, který by měl pomoci každému prodejci v sobě najít obchodníka a vydělat si tak více peněz na obživu.

Těším se, až takový tréninkový program vznikne a děkuji všem, kteří se do tohoto projektu zapojili.

Dagmar Kocmánková

ředitelka Nového Prostoru